Regimentsagenda 2017
Indien u voornemens bent aan een activiteit deel te nemen, waarvoor toegang tot de Oranjekazerne is vereist, kunt u zich tot 1 dag voorafgaande aanmelden bij de Sie S1 van het bataljon, 026-3533543 .U wordt dan aangemeld bij de wacht, hetgeen de toegang zonder defensie toelatingsbewijs zal versoepelen. (legitimatie blijft vereist).
= Wijziging t.o.v. voorgaande versie
Zaterdag 2 september: Herdenking Nationaal Indië monument te Roermond. Regimentsdeelname dzv Regimentscommandant Donderdag 7 september: Garde Borrel. Planning Nadere bijzonderheden tzt op deze site Zaterdag 16 september: Market Garden. Nadere bijzonderheden volgen tzt Maandag 18 september: Haagse Gardeborrel. Aanvang: 17.00 uur Locatie: Haagsche Kluis, Plein 20, Den Haag Dinsdag 19 september: Prinsjesdag. Het Regiment neemt deel met een Jagercie op het Binnenhof en o.l.v. de Regimentscommandant met de Vaandelwacht, de A-Koningscie en KMK Donderdag 21 september: Regimentsborrel Aanvang: 16.00 uur Locatie: Oranjekazerne, Bruin café
December
Donderdag 7 december: Heildronk HKH Prinses Amalia Ontvangst: vanaf 15.45 uur Aanvang: 16.00 uur Locatie: Oranjekazerne, museum Grenadiers en Jagers Bijeenkomst voor Officieren, Senior Onderofficieren en Voorzitters van Regimentsbesturen
November
Donderdag 9 november: VOGJ borrel. Aanvang: 16.00 uur Locatie: Oranjekazerne, Museum Grenadiers en Jagers Maandag 20 november: Haagse Gardeborrel. Aanvang: 17.00 uur Locatie: Haagsche Kluis, Plein 20, Den Haag Donderdag 30 november: Kameraadschappelijke Maaltijd en ALV VOGJ Locatie: ‘s- Heerenberg Leden ontvangen schriftelijke uitnodiging met bijzonderheden
De agenda is samengesteld op grond van de op dit moment bekende programmagegevens van het Bataljon en Regiment. Vergewis u met enige regelmaat van mogelijke wijzigingen en/of aanvullingen.
September
Oktober
Maandag 16 oktober: Haagse Gardeborrel. Aanvang: 17.00 uur Locatie: Haagsche Kluis, Plein 20, Den Haag
Maandag 18 december: Haagse Gardeborrel. Aanvang: 17.00 uur Locatie: Haagsche Kluis, Plein 20, Den Haag