Regimentsagenda 2017
Indien u voornemens bent aan een activiteit deel te nemen, waarvoor toegang tot de Oranjekazerne is vereist, kunt u zich tot 1 dag voorafgaande aanmelden bij de Sie S1 van het bataljon, 026-3533543 .U wordt dan aangemeld bij de wacht, hetgeen de toegang zonder defensie toelatingsbewijs zal versoepelen. (legitimatie blijft vereist).
= Wijziging t.o.v. voorgaande versie
December
Donderdag 7 december: Heildronk HKH Prinses Amalia Ontvangst: vanaf 15.45 uur Aanvang: 16.00 uur Locatie: Oranjekazerne, museum Grenadiers en Jagers Bijeenkomst voor Officieren, Senior Onderofficieren en Voorzitters van Regimentsbesturen
November
Maandag 20 november: Haagse Gardeborrel. Aanvang: 17.00 uur Locatie: Haagsche Kluis, Plein 20, Den Haag Donderdag 30 november: Kameraadschappelijke Maaltijd en ALV VOGJ Locatie: ‘s- Heerenberg Leden ontvangen schriftelijke uitnodiging met bijzonderheden
De agenda is samengesteld op grond van de op dit moment bekende programmagegevens van het Bataljon en Regiment. Vergewis u met enige regelmaat van mogelijke wijzigingen en/of aanvullingen.
Maandag 18 december: Haagse Gardeborrel. Aanvang: 17.00 uur Locatie: Haagsche Kluis, Plein 20, Den Haag
      Regimentsagenda 2018
Donderdag 11 januari: Nieuwjaarsborrel Regiment Ontvangst: vanaf 15.30 uur Aanvang: 16.00 uur Opening door Regimentscommandant Einde: 17.30 uur Locatie: Oranje kazerne, Grand Café                                                 (voormalige Oosterkantine)