Vandaag 2februari 2017 was de tentoonstellingsruimte van onze Historische Collectie, tevens de Regiments-huiskamer, het decor van de uitreiking van het “Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandigheden”, in de volksmond het Gevechtsinsigne, aan Korporaal 1 der Jagers b.d. Jarno Nijhuis. Op verzoek van Kpl 1 Nijhuis werd in een klein gezelschap, waaronder zijn partner en dochter, de onderscheiding uitgereikt door Luitenant-kolonel der Grenadiers Jos van Rossem. Lkol van Rossem was plaatsvervangend Bataljonscommandant 11 Infbat Aaslt GGJ in de periode waarin het gewaardeerde optreden van Kpl 1 Nijhuis heeft plaatsgevonden.   Het insigne werd uitgereikt als waardering voor zijn optreden op basis van de aangeleerde skills en drills tijdens diverse “Troops In Contact” (TIC’s) in 2008 in Uruzgan. Daarbij heeft Kpl Nijhuis meerdere malen doortastend opgetreden waarbij hij niet alleen rekening hield met zijn eigen veiligheid, maar ook met die van zijn collega’s.   Lkol van Rossem gaf tevens aan dat Kpl 1 Nijhuis momenteel herstellende is van PTSS. Het gevechtsinsigne is de blijk van waardering voor zijn inzet maar daarnaast hopelijk mede een stap op weg naar herstel. Na nogmaals zijn dank te hebben uitgesproken wenste hij Jarno sterkte bij dit herstel en sloot af met een toepasselijk “Allez-Chasse”.
GarderegimentGrenadiers en Jagers Klik op foto voor vergroting