Een geschikter moment om het commando over te dragen op 07 juli was er niet. Op de dag dat ons Regiment exact 188 jaar jong was, is in de tentoonstellingsruimte van onze Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers, middels het tekenen van een proces verbaal van overgave, het  commando over 11 Infanteriebataljon Aaslt GGJ en het Garderegiment Grenadiers en Jagers door Luitenant-kolonel der Grenadiers Ron Sensen overgedragen aan Luitenant-kolonel der Jagers Marcel de Beus. Deze ceremonie vond plaats in aanwezigheid van officieren en senior onderofficieren van het Regiment en genodigden Na het tekenen van de overdracht in het museum en een kleine lunch verplaatste het gezelschap zich naar het square waar de formele overdracht plaats vond in front van het bataljon, militaire autoriteiten, oud-Regimentscommandanten, genodigden, familie en vrienden. De aftredend Bataljons- en Regimentscommandant maakte van de gelegenheid gebruik om niet alleen vlaggenbanden aan de compagnies-richtvlaggen toe te voegen maar ook om een tweetal personen extra in het zonnetje te zetten. Mevrouw Jos van Doornspeek, sinds jaar en dag drijvende kracht binnen de VVGJ, en Majoor der Grenadiers Fred van Kooten ontvingen beiden, onder luid applaus, de Regimentslegpenning. Vervolgens richtte hij zich met een woord van dank tot het bataljonskader, de grenadiers en jagers en last but not least het thuisfront. Een bijzonder woord van dank was er voor de Plv Bataljonscommandant, Majoor der Grenadiers Rogé Roebroeks. De aantredend Commandant, Luitenant-kolonel der Jagers De Beus, schetste in het kort en gegroepeerd rondom het woord “Garde” waar komende tijd zijn prioriteiten zullen liggen. De ceremonie werd afgesloten met een geanimeerde receptie met een hapje en een drankje. Het weer speelde mee, in die zin dat het droog en zonnig was hetgeen de temperatuur in het museum behoorlijk beïnvloedde. Met name de “blauwe hap” verzorgd door de mensen van Echos Home de Landing vond gretig aftrek. Een mooie Gardewaardige dag als voorbode voor de Regimentsjaardag op zaterdag 8 juli. Klik hier voor een korte random foto-impressie
Klik op foto voor vergroting GarderegimentGrenadiers en Jagers  11 Infanteriebataljon Aaslt GGJ