Erfgoed

Het Garderegiment Grenadiers en Jagers (afgekort GGJ) kent inmiddels een uitgebreide regimentsgeschiedenis die wordt getoond en gedocumenteerd in het Historisch Museum Grenadiers en Jagers en die in diverse gedenkboeken is beschreven die bij elk lustrum worden uitgegeven. Voor belangrijke wapenfeiten verleent de Koning(in) bij koninklijk besluit toestemming die op het vaandel te voeren.

Tegenwoordig worden de vele ernstinzetten telkens met op de specifieke missie toegesneden en dus samengestelde eenheden uitgevoerd, waarvoor uitzendvlaggen en streamers worden uitgereikt. Ook herinneren monumenten aan bepaalde prestaties en/of aan onze daarbij gevallen kameraden. Wij achten het een ereplicht middels herdenkingen de herinnering daaraan en aan hen levend te houden. Bij het uitvoeren van zogenoemde erediensten treden GGJ eenheden veelal in Ceremonieel Tenue publiekelijk op, zoals bij de jaarlijkse Opening van de Staten-Generaal op Prinsjesdag en bij Koninklijke bijzettingen. Tradities zijn gewoonten en gebruiken die ertoe dienen de GGJ-ers er dagelijks aan te herinneren dat zij tot het GGJ met een rijk erfgoed behoren, om hen te helpen herinneren dat het Grenadier en Jager zijn verplichtingen meebrengt zoals kameraadschap, vakmanschap en betrokkenheid. Omdat “elke commandant verantwoordelijk is voor alle doen en nalaten van zijn/haar eenheid” is ook het beheren van het erfgoed en het handhaven van de tradities een zaak van de Regimentscommandant (afgekort RC), die afwisselend een Lkol der Grenadiers of der Jagers is. De Regimentsadjudant (afgekort RA) die de vaandeldrager is, steunt hem dagelijks. Omdat “kameraadschap, vakmanschap en betrokkenheid” een zaak is van elke Grenadier en Jager en van hen allen samen, kan de Regimentscommandant in dezen op de steun van allen rekenen. De Regimentscommandant vertegenwoordigt het GGJ in de Wapentraditieraad Infanterie en laat zichzelf bijstaan door de Regimentsraad GGJ. De Stichting tot Handhaving van de Traditiën van het GGJ steunt de Regimentscommandant bij het handhaven van de tradities en het waarborgen van de continuïteit.