Mensen

Welkom beste lezer
.

Voor elke (ex-)militair die als Grenadier of Jager of met een ander embleem bij een Grenadier of Jager eenheid dient of gediend heeft, is deze boodschap van belang.
Bijzonder welkom zijn die collega’s die op ernstinzet (= in oorlog en/of op vredesmissie) zijn geweest. Ook de thuisfrontleden van onze (ex-)militairen zijn van harte welkom.

Het liefst vertellen we je dit alles in een persoonlijk gesprek.
Deze website informeert je hoe wij elkaar straks regelmatig kunnen ontmoeten en spreken, omdat je zelf lid wordt. Lees daarom verder en wordt lid van de Vereniging Van alle Grenadiers en Jagers (VVGJ) en eventueel ook van andere GGJ verenigingen. 

GGJ en haar pijlers.   

Deze website geeft weer dat ons Garderegiment Grenadiers en Jagers (GGJ) bestaat uit de pijlers EENHEDEN, MENSEN, ERFGOED en COMMUNICATIE.

    • Eenheden.
Eenheden op ernstinzet presteren omdat de daarin dienende militairen grensverleggende prestaties leveren en/of grensverleggende ervaringen opdoen en tóch doorgaan om de opgedragen missie te doen slagen op basis van de zogenoemde can do mentaliteit.
Goed presterende eenheden zijn het visitekaartje van ons GGJ, of het nu gaat om ernstinzet, erediensten (zoals op Prinsjesdag), nationale taken, oefeningen, etc.
[Zie voor verdere informatie op deze website onder EENHEDEN.]

    • Erfgoed.
Het erfgoed besteedt aandacht aan bovengenoemde prestaties van ons GGJ. Van de kleinere eenheden daarbinnen en van individuen binnen die gemeenschap. Bijzondere aandacht besteden wij aan onze gevallenen, die het hoogste offer hebben gebracht. Hun namen staan op ons GGJ monument. [ Zie voor verdere informatie op deze website onder ERFGOED. ]

    • Communicatie. De communicatie tussen de mensen die erbij (willen) horen ontwikkelt zich van persoonlijke contacten op de jaarlijkse GGJ reünie en kleinere (zelf te regelen of op verzoek door ons te faciliteren) bijeenkomsten via onze GGJ website en de compagnies websites met up-to-date informatie naar social media gebruik en terug.

    • Mensen. De mensen vormen de kern bij GGJ.  Elke echte Grenadier/Jager is KRIJGER, KAMERAAD EN GENTLEMAN.

            Krijger. Als infanteristen worden we opgeleid en gevormd volgens het “bewapende militairen” concept (in tegenstelling tot het “bemande wapens” concept dat soms elders geldt). De krijger opereert in situaties die beslissen over leven en dood. Als parachutist of luchtlandingsstormer moet je het doen met wat je zelf meedraagt. Hij/zij moet de bij elke ernstinzet en elke gevechtsactie behorende mentale druk aankunnen; we gebruiken het empowerment concept om onze mensen mentaal sterk(er) te maken.
 

Kameraad. Soldatenwerk is teamwerk. Samen sta je sterk. Je buddy en jij slepen elkaar er door heen.
Ex-militairen zeggen steeds dat ze in het “militaire hiernamaals” vooral deze kameraadschap missen. Met nuldelijn buddy support steunen wij onze collega’s waarmee het even minder gaat. Hierdoor kan elke beproefde (ex-)militair zijn/haar weg blijven vinden naar een sociaal trotse en mentaal sterke toekomst, soms met hulp van professionals.
Voor directe hulpvragen in welke vorm dan ook bel met:
                                                 06 23 84 91 02
dit nummer is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar of beschikbaar voor het inspreken van een boodschap.

      
                                                                

            Gentleman. In het gevecht is niet alles fair play, zeker niet met terroristen of guerrilla’s als tegenstander. Ook dan mogen wij niet zo beestachtig als zij worden; wij moeten mens blijven who keeps the high moral ground. Anders winnen we nooit het vertrouwen en de steun van hen die wij met nation building willen helpen. Ook mogen we het uniform van diegenen wier garde wij zijn niet te schande maken. Naast een militair leven hebben we ook een sociaal leven en veelal een eigen gezin dat onze zorg verdient. Vandaar: gentleman cq gentlewoman.


Ons GGJ is een military home voor allen die erbij dienen of gediend hebben.

Grenadier/Jager ben je vanaf je aanstelling tot je overlijden, tenzij je zelf daar van af ziet. Ons GGJ en onze GGJ-gemeenschap laten jou niet vallen! Maar je moet wel zelf contact houden door lid te zijn van tenminste de VVGJ. Ons GGJ military home bestaat uit:

    - de VVGJ = Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers;
 
    - de 5 compagniesverenigingen voor daarbij dienende militairen
      plus de vereniging van de RFGGJ (Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers)
      
    - de VOOGJ = Vereniging Onderofficieren Garde Grenadiers en Jagers;
 
    - de VOGJ = Vereniging van Officieren der Grenadiers of Jagers;

    - het Grenadier en Jager Museum [Zie onder Erfgoed op deze website.]

Binnen GGJ geldt: rang verplicht extra.
De Regimentscommandant hoopt dat je niet alleen vraagt wat het regiment voor jou kan doen, maar jezelf ook afvraagt wat jij voor ons regiment kunt doen. Alleen zo ontstaat er een hechte gemeenschap.

    • Ongeacht rang of stand is elke Grenadier/Jager primair een soldaat, die het Krijger-, Kameraad- en Gentlemen ethos dagelijks in voorste lijn in praktijk brengt. Iedereen die bij een van de 5 Grenadier of Jager compagnieën of de RFGGJ dient, is lid van de vereniging van die eenheid en daarmee automatisch lid van de VVGJ. Zodra hij/zij de eenheid verlaat, moet hij/zij wél zelf lid worden van de VVGJ. Ook al lijkt de VVGJ een grote vergaarbak, daarbinnen blijf je in principe je oude pelotons- en compagniesgenoten ontmoeten. Omdat we steeds meer beseffen dat militairen en hun thuisfrontleden in een directe wisselwerking tot elkaar staan, gaan er nu stemmen op de thuisfrontleden periodiek bij VVGJ activiteiten te betrekken.

    • Het junior leadership ofwel compagnieskader treedt onder leiding van de compagniescommandant op als “meevoetballende aanvoerder-trainer”. Dat stelt extra eisen aan onze (jonge) officieren en onderofficieren. In de hogere rangen komen er meer/andere eisen bij, maar de primaire ethos eis blijft altijd van kracht.

    • Van onze onderofficieren wordt daarenboven geëist dat ze Leider, Vakman en Instructeur zijn. In de VOOGGJ kunnen de actief dienende GGJ onderofficieren zich daarin verdiepen in een kameraadschappelijke omgeving en/of eenvoudigweg van een gezellige bijeenkomst genieten.

    • Van onze officieren wordt daarenboven geëist dat ze Leider, Vakman, Continue bvt'er en Beslisser zijn. De CDS ziet deze Krijger ook als Diplomaat en Adviseur optreden. Vanouds treffen alle (actiefdienende en bd) officieren elkaar jaarlijks op de kameraadschappelijke maaltijd en op de VOGJ borrels. In de VIO (Vereniging van Infanterie Officieren) kunnen ze sinds 1996 zich in hun vak verdiepen in een kameraadschappelijke omgeving. Recent komen er bottom-up signalen dat de actiefdienende GGJ officieren ook graag in VOGJ verband over dat totale officierspakket willen nadenken en van gedachten wisselen.