Zoals ook vorig jaar is ook dit jaar gekozen voor Kasteel Café Heeren Dubbel in S-Heerenberg. Voorafgaand aan de maaltijd is de algemene ledenvergadering gehouden in Café de Gracht. Tijdens deze vergadering heeft de Majoor der Jagers (bd) Scholts de Regimentslegpenning ontvangen uit handen van de Regimentscommandant vanwege het volgende: Gedurende bijna 40 jaar heeft reserve majoor der Jagers Niek Scholts de Koninklijke Landmacht en ons Garderegiment op uitstekende wijze gediend. Hij vervulde diverse (commando)functies binnen 12 Pantserinfanteriebataljon Garde Jagers en was later werkzaam binnen de functiegebieden communicatie en civiel militaire operaties. Veelvuldig werd hij in actieve dienst geroepen, soms ook voor een langere periode. De wijze waarop hij als reserve officier zijn functies vervulde, was een visitekaartje voor ons Garderegiment. Illustratief hiervoor is de door hem bedachte en ontwikkelde digitale catalogus Nationale Operaties, die in 2015 door de Commandant der Strijdkrachten (CDS) publiekelijk werd gelanceerd. De inzet van reserve majoor Scholts werd bij die gelegenheid door de CDS nadrukkelijk geprezen. Binnen onze regimentsverenigingen en -stichtingen heeft Niek Scholts de afgelopen 25 jaar diverse bestuursfuncties vervuld, waaronder penningmeester en fondsenwerver. Illustratief voor zijn positieve inzet en grote betrokkenheid waren het bewerkstelligen van een financieel gezonde start van onze Vereniging Veteranen en het realiseren van een schenking van een zeer geavanceerd touchscreen voor ons museum. Het bijdragen aan het oplossen van problemen is eveneens kenmerkend voor hem .           Voor de mensen die de vergadering niet bijwoonden was het een gezellig samenzijn in het café. Onze jonge collega officieren waren nog wat onwennig in het begin tussen al deze ‘’oude rotten’’, maar een gezellige mix ontstond al snel. Menig gesprek over toen en nu werd gevoerd. Geordend verliet men de locatie van de ALV en liep naar de locatie van het diner. De indeling was veranderd t.o.v. vorig jaar. Dit jaar zat het bestuur aan de kop zijn kant om zo beter zicht op alle genodigden te hebben. Dit jaar zijn 10 nieuwe collega officieren geïnstalleerd waaronder de nieuwe Regimentscommandant Lkol de Beus. Tevens zijn 3 nieuwe collega officieren welkom geheten. De ontspannen sfeer en prachtige locatie hebben ook dit jaar de kameraadschappelijke maaltijd tot een succes gemaakt. Graag attenderen wij u erop dat een tijdige aanmelding noodzakelijk is, ook dit jaar is het lastig gebleken eenieder plaats te laten nemen aan het diner. Vanwege het succes verwacht de vereniging voor het komende jaar een grotere opkomst. Frank Torrombacco Kap der Jagers 2e secretaris
Vereniging van Officieren der Grenadiers en Jagers