VOGJ - nieuwsbrief 2016 -02 december 2016 Geachte Leden van de VOGJ Het is alweer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief heeft ontvangen. We willen proberen dit frequenter te doen en dan vooral digitaal. Hoewel we over veel internet adressen beschikken, verzoeken we u uw recent internet - adres bij ons bekend te stellen. In verband met uitzendingen van zowel de 1e als de 2e secretaris gaarne uw mail naar de Voorzitter Willy Brons (twentsevs@gmail.com). 2017  belooft een druk jaar te worden voor 11 Infanteriebataljon luchtmobiel Garde Grenadiers en Jagers. Uitzendingen naar Mali en Irak in de eerste helft zorgen ervoor dat veel personeel ver van huis zijn taken gaat uitvoeren. Na terugkeer vakantieverlof en start voorbereidingen en uitvoeren in september van een grote oefening. Ook draagt onze regiments - commandant Lkol der Grenadiers Ron Sensen in de zomerperiode zijn commando over. Voor ons als bestuur van de VOGJ reden om onze Kameraadschappelijke Maaltijd te verplaatsen van het voorjaar naar het najaar (30 november 2017). Overigens herstellen we hiermee de oude traditie dat de maaltijd altijd plaatsvond in het najaar. Als gevolg van de uitzending van het Bataljon naar Irak in 2004/2005 werd de maaltijd verplaatst naar het voorjaar. Vooralsnog zijn we voornemens deze maaltijd , na succes de vorige keer, wederom te houden in Kasteel Berg te ’s Heerenberg. U krijgt t.z.t een persoonlijke uitnodiging op uw huisadres. Verder activiteiten in 2017 waarbij u van harte welkom bent zijn: 12 jan Regimentsnieuwjaarsborrel 2 febr Heildonk HKH Prinses Beatrix museum 11.30 20 april VOGJ borrel, museum 15.30 -18.00  Heildronk ZKH  Koning Willem Alexander 10 mei Herdenkingen + concert KMK Den Haag zie website 18 mei Heildronk HM Koningin Maxima museum 11.30 30 juni   Beëdiging Schaarsbergen zie website 8 juli Regiments jaardag Schaarsbergen zie website 7  sept Gardeborrel zie website 21 sept Regimentsborrel Bruin Café 16.00 -18.00 30 nov Kameraadschappelijke Maaltijd ’s Heerenberg uitnodiging 7 dec Vogj borrel museum 16.00 -18.00 Heildronk HKH Prinses Amalia   Haagse gardeborrels op het Plein : Haagsche Kluis, Plein 20 te Den Haag van ± 17.00 - ±19.00 uur. ( alleen 1e half jaar bekend)   :       16 jan - 20 febr – 20 mrt - 24 april - 15 mei - 19 juni  Alle eerder genoemde data onder voorbehoud; voor de laatste actuele informatie zie website: www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl Informatie over gewijzigde persoonlijke omstandigheden Regelmatig wordt de vereniging geconfronteerd met het feit er omstandigheden van onze leden gewijzigd zijn terwijl wij daar niet of te laat van op de hoogte worden gesteld. We hechten veel  waarde aan het verstrekken van juiste informatie aan onze leden. Hoewel we veel e-mailadressen hebben,  willen we graag uw meest actuele adres in ons bestand hebben. Dus bij wijziging verzoeken we u ons ook te informeren Adressen voor uw informatie: Voorzitter Kol b.d Willy Brons twentsevs@gmail.com tel 0541-531464 Ganzenmarkt 24, 7571 CD Oldenzaal Secretaris Maj Erik Boels jdae.boels@mindef.nl tel: 026-3532943 (uitzending Irak van januari -mei 2017)                                               06-30973386 Personeelszaken 11 Infbat  tvs tweede secretaris Kap Frank Torrombacco f.torrombacco@mindef.nl tel 026-3532674 (Uitzending Irak van januari -mei 2017) Het bestuur wenst u en allen die u dierbaar zijn een gezegende Kerst en een prachtig 2017 Willy  Brons Voorzitter
Vereniging van Officieren der Grenadiers en Jagers