Stichting tot Handhaving van de Traditiën van het Garderegiment Grenadiers en Jagers
Dinsdag 20 juni mocht onze Historische Collectie in de middag een aantal prominente gasten ontvangen. De Koninklijke Stichting Defensiemusea (KDS), de  Traditiecommissie Koninklijke Landmacht (TCKL) en de Commissie Collectie Koninklijke Landmacht (CCKL) werden respectievelijk vertegenwoordigd door de heer dr. Paul van Vlijmen, directeur KSD, de Brigade-generaal prof.dr. Paul Ducheine en de Kapitein Lotte van Beek (TCKL),  Luitenant-kolonel b.d. Mr. Herman Steendam (voorzitter) en de Luitenant-kolonel b.d. Erwin Vonk (CCKL). Ons ontvangstcomité bestond uit: de waarnemend Regimentscommandant, Majoor der Grenadiers Rogé Roebroeks, de voorzitter Stichting Handhaving Traditiën Garderegiment Grenadiers en Jagers, Kolonel der Grenadiers b.d. Charles Kool, de conservator HC, drs C. Somers en de HC-collega’s, Luitenant-kolonel der Jagers b.d. Henk van den Boorn (tevens secretaris Stichting), Majoor der Jagers b.d. René van den Dikkenberg MSc. en Kapitein der Grenadiers b.d. Ruud Jansen. In een inleidend woord door voorzitter Charles Kool werden de gasten van harte welkom geheten en werd de doelstelling en het werkveld van de Stichting als eigenaar en beheerder van de collectie geschetst. Vervolgens schetste de conservator de status van de HC op diverse terreinen: - De meerjarenplanning op basis van Focus29, - De werkzaamheden aan de hand van deze structuur die qua externe kwaliteitsborging wordt afgedekt door de consequenties van de status van “erkend museum”, - De borging aan de hand van een actueel AdLibsysteem, - De plannen en doelstelling voor de middellange termijn in hechte samenwerking met meerdere kennispartners. - Ook de samenwerking met het Gelders Erfgoed, de Radboud Universiteit, meerdere musea en collecties benevens Echos Home (catering). Kern van het verhaal was ook de positieve en inhoudelijke samenwerking tussen de HC en ons Regiment hetgeen tot uiting komt tijdens beëdigingen van de Officieren, de Heildronken op leden van het Koninklijk Huis en wat dies meer zij. De webmaster en collega HC-vrijwilliger Henk van den Boorn schetste vervolgens de achtergronden van ons 55” touchscreen. Externe verwerving, inzet, mogelijkheden, uitdagingen en nadere toepassingen. Niet alleen binnen de HC maar ook – op termijn – door leden van bataljon en/of regiment, Brigade en zelfs Brigade overstijgende instanties. Gaande de inleidingen stelden onze gasten inhoudelijke vragen die naar genoegen werden beantwoord dan wel toegelicht. Na de inleidingen was er gelegenheid voor een informeel samenzijn met een verkoelend drankje en een hapje. De gasten konden onze collectie bewonderen en kregen op deelterreinen toelichting op stukken uit onze collectie, de achtergrond en de positionering in de collectie. Het was niet alleen een genoeglijk samenzijn maar vooral een inhoudelijke bijeenkomst. Nodeloos te zeggen dat dit aperitief naar meer smaakt. Wij verwachten een vervolg.