Stichting tot Handhaving van de Traditien van het Garderegiment Grenadiers en Jagers                   HISTORISCHE Collectie Grenadiers en Jagers      NIEUWSBRIEF NR. 1 JAARGANG 7      Schaarsbergen april 2015.      Ondanks dat we de trotse hoeders zijn van de  Historische Collectie van het Garderegiment  Grenadiers en Jagers hebben we toch een  Huzarenstukje uitgehaald.  Onder de noemer “tijdens de verbouw gaat de  verkoop gewoon door” hebben we onze  activiteiten rustig voortgezet op onze vaste  openingsdag, de donderdag van 10h tot 16h. Toch  waren we ondertussen met een aantal ingrijpende  plannen bezig. Deze plannen werden versterkt  door twee belangrijke gebeurtenissen. Allereerst  de ondertekening op 12 juni van het m.o.u. waarbij  11 Luchtmobiel ‘inschoof’ in de Duitse Division  Schnelle Kräfte.  
    Deze ondertekening vond plaats temidden van  onze collectie en het was een eer en een genoegen beide ministers van Defensie, mevrouw J. Hennis- Plasschaert en mevrouw dr. U. van Lynden  temidden van onze geschiedenis te mogen  ontvangen.  
Ook beide ondertekenende generaals, de generaal  De Kruijf en de generaal Kasdorf waren onder de  indruk van locatie en verstolde geschiedenis.  Generaal Kasdorf kreeg nog een aparte rondleiding  door onze geschiedenis door collega de kapitein  der Grenadiers b.d. Ruud Jansen.    Toen daarnaast in juli onze jaarreunie plaatsvond  met een forse opkomst van Dutchbat I en II bleken  twee zaken. Onze “historische huiskamer” moest  meer mensen fysiek kunnen ontvangen en de  geschiedenis van onze jongste veteranen moet  meer recht worden gedaan.    Dat had echter als consequentie dat de feitelijke  inrichting met de grote vitrines ‘op de schop’  moest. En dat gebeurde in de wintermaanden.  
    Ondertussen was in de wintermaanden door  collega Pieter Hijdra noeste arbeid verricht inzake  de restaurering van een van onze kanonnen. Die  moest ook weer terug de collectie in. Dat viel niet  mee. 
  Maar het resultaat mag er zijn. 
    Wat hebben we gedaan? De grote midden vitrines  werden afgebroken en op de flanken geplaatst. Er  ontsond een middenplein ten behoeve van  ontvangsten. We vullen dat op met verplaatsbare  kleine vitrines.    De achterwand in de Koninklijke Hoek werd eerst  leeggemaakt en daarna geschilderd in “Rijks- museum” grijs. Daarna werden onze originele 
olieverfschilderijen op deze wand geplaatst. De  kleine vitrine met het uniform van de Prins van Oranje wordt binnenkort nog verplaatst in een  nog op te knappen vitrine. Hierdoor is de Koninklijke Hoek van weleer straks veranderd in  een Koninklijk Hoefijzer te midden waarvan  bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Beëdigingen  gaan straks echt “onder het oog des Koonings”  plaatsvinden. 
  De wanden worden anders ingericht onder meer  met verworven originele contemporaine  Proclamaties van Z.M. Koning Willem I naast  contemporaine landkaarten van net voor en net na  de Belgische Opstand.    De mooie collectie van weleer die werd ingericht  aan de hand van de bestaande vitrines wordt straks  anders getoond. Met behoud van de historische  lijn voegen we ‘thematische eilandjes’ toe. Met  toelichtende teksten inzake de combinatie  “Vaderlandse geschiedenis” en “de geschiedenis  van het regiment” moeten de bezoekers meer een  verhaal verteld krijgen van een trots regiment dat  fier is op haar palmares en haar regimentsgenoten  een historische huiskamer biedt naast de hen toekomende ‘plaats onder de zon’.     Op 30 april zal tijdens de bijeenkomst van de  V.O.G.J. een nieuwe jaaropening plaatsvinden. De  verbouw is nog niet geheel gereed maar we zijn  trots op het inmiddels bereikte tussenstation.    Dat smaakt naar meer.    Welkom: iedere donderdag van 10h tot 16h of op  verzoek. Reünisten en veteranen kunnen zich  meer en meer onderdompelen in ook hun  regimentsgeschiedenis.