Income Category Budgeted Recieved Remaining Bijdr. Hist.Collecties Defensie 4.750,00 Bijdrage VOGJ 2.300,00 Bijdrage VVGJ 1.100,00 Donaties Rode Kistje  500,00
Stimuleringsbijdr. Stg. Gelders Erfgoed
 350,00
Uit Stichting-reserve  6.000,00 totaal:  15.000,00 Expences Category Budgeted Recieved Remaining Aanschaf materiaal en Stukken  1.500,00 Declaraties overig  200,00 Declaraties reiskosten  4.750,00
Garantstelling groot onderhoud vitrines
 5.000,00
Garantstelling Kleine Kas 200,00 ICT middelen 500,00 Klein onderhoud Museum 500,00 Kleine onkosten Museum 200,00 Reservering investeringen 1.000,00 Scholing/cursussen 1.000,00
Registratie en verzekering Museum
 300,00
totaal:  15.150,00
Begroting Historische Collectie SHTGGJ 2017