Income Category Budgeted Recieved Remaining Bijdrage VOGJ 150,00 Bijdrage VVGJ 150,00 Rente 200,00 Uit Stichting-reserve 2000,00 totaal: 2500,00 Expences Category Budgeted Recieved Remaining Bank kosten 70,00 Kamer van Koophandel 30,00 Declaraties bestuur 150,00 Secretariaat bestuur 100,00 Representatie 150,00
Garantstelling Monument GGJ Ockenburg
2000,00
totaal: 2500,00
Begroting bestuur SHTGGJ 2017