Stichting tot handhaving van de traditiŽn van het GGJ

Doelstelling
De doelstelling van deze Stichting is:
- handhaven en voortzetten van de tradities van Grenadiers en Jagers in de meest uitgebreide zin;
- steunverlening aan de Regimentscommandant bij de uitvoering van de traditiehandhaving;
- het bijeenbrengen en beheren van voorwerpen en documenten betrekking hebbende op de geschiedenis van Grenadiers en Jagers;
- het tentoonstellen of in depot bewaren van eigendommen van het Historisch Museum Grenadiers en Jagers.

Hulpmiddelen
Hulpmiddelen voor de traditiehandhaving zijn de archieven, de bibliotheek, de fotocollectie en het museum welke zich allen op de Oranjekazerne te Schaarsbergen bevinden en voor een ieder te raadplagen en te bezichtigen zijn.
In principe brengen allen die nieuw bij de parate GGJ eenheden binnenstromen, na een inleiding bij de eenheid, een bezoek aan het museum, om te worden ingewijd in de geschiedenis en tradities van Grenadiers en Jagers, opdat zij die tradities later weer kunnen uitdragen.
In principe brengen GGJ eenheden en individuen die op ernstinzet zijn geweest relevante voorwerpen en documenten naar het museum en zij worden gedebriefd door de conservato(s) opdat ook de meest recente geschiedenis z.s.m. wordt vastgelegd.

Bestuur
- Voorzitter Charles Kool MSc., Kolonel der Grenadiers bd
- Vice-voorzitter Drs. Cas Schreurs, Kolonel der Jagers
- Regimentscommandant Ron Sensen MA, Luitenant-kolonel der Grenadiers
- Secretaris Henk van den Boorn, Luitenant-kolonel der Jagers bd
- Penningmeester Niek Scholts, Reserve Majoor der Jagers
- Regimentsadjudant Jan Heun, Adjudant-onderofficier der Jagers
- Dirigent Regimentsfanfare Harry van Bruggen, Kapitein der Grenadiers
- Conservator Museum Drs. Cees Somers
- Adviseur Mr. Cor Rietman, Luitenant-kolonel der Jagers bd
- Adviseur Juridische Zaken Mr. van Nes, Reserve Majoor der Juridische Dienst
- Adviseur Protocol Renť van den Dikkenberg, Majoor der Jagers bd
- Adviseur Militaire muziek

Dr.Ir. Rien van Beusichem MA


Donateurs
Deze stichting kent geen leden, wel donateurs.

Postadres
Secretariaat Stichting Handhaving TraditiŽn GGJ
p/a Voorbijstraat 6
6921 AN Duiven

e-mail secretariaat: traditiehandhaving@garderegimentgrenadiersenjagers.nl

website: www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl