Stichting tot Handhaving van de TraditiŽn van het  Garderegiment Grenadiers en Jagers
Kamer van Koophandel: nr 41047324 Website: www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl  E-mail secretariaat: traditiehandhaving@garderegimentgrenadiersenjagers.nl
Beste Regimentsgenoot, Waarschijnlijk heeft u het al gehoord of gezien: Onze Historische Collectie ondergaat een metamorfose! Vorig jaar werd zaal 1 volledig nieuw ingericht en op dit moment wordt zaal 2 verbouwd. In zaal 1 wordt met name zicht geboden op de traditie, geconcentreerd op de negentiende eeuw. Zaal 2 wordt de “Zaal der Veteranen” waar meer aandacht wordt besteed aan recente uitzendingen. Het geheel krijgt een eigentijdse uitstraling. Bovendien zijn wij straks in staat om grote groepen bezoekers te ontvangen. Deze herinrichting kan alleen worden uitgevoerd indien wij kunnen beschikken over voldoende middelen. Gelukkig hebben wij inmiddels een aantal subsidieverstrekkers bereid gevonden om ons aanzienlijk te steunen. Daarnaast hebben wij onze eigen reserves aangesproken. Maar..…, voor de aanschaf van 10 verrijdbare tafelvitrines van € 500,- per stuk (en voor nog een aantal aanvullende wensen), hebben wij op dit moment onvoldoende dekking. Bent u daarom bereid om ons zo’n tafelvitrine te schenken door vriend van onze historische collectie te worden? Desgewenst kunnen wij met uw schenking ook andere investeringen t.b.v. onze collectie realiseren. De Stichting Handhaving Traditiën is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor kunt u uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Omdat wij bovendien een culturele ANBI zijn, maar liefst voor 125%. Met een periodieke gift, d.w.z. de komende vijf jaar elk jaar € 100,-, zelfs zonder drempel. Aantrekkelijker kunnen wij het niet maken. Ja, ik word de komende vijf jaar   en schenk elk jaar € 100,- !! U kunt zich rechtstreeks bij mij aanmelden of bij ons secretariaat (zie hierboven). Dan sturen wij u per omgaande ter tekening een door de belastingdienst voorgeschreven overeenkomst toe. Mede namens al onze vrijwilligers: bij voorbaat dank voor uw steun! Charles Kool Kolonel der Grenadiers b.d. Voorzitter Stichting Handhaving Traditiën Garderegiment Grenadiers en Jagers cjkool@xs4all.nl
Vriend van onze Historische Collectie Grenadiers en Jagers