Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers
Schaarsbergen, 10 januari 2018. Aan alle leden VVGJ  -  Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers. Hierbij willen wij u uitnodigen op vrijdag 16 maart 2018, voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging. Tevens geven we dan aandacht aan de viering van het 10- jarig bestaan van de vereniging, afgelopen jaar op 16 september 2017. In verband met de uitzending van 2 van onze bestuursleden hebben we vorig jaar besloten hier nog geen invulling aan te geven en de viering hiervan, door te schuiven naar de ledenvergadering in 2018. Op vrijdag 16 maart bent u welkom vanaf 15.30 uur in de Echoos Home te Schaarsbergen, waarna wij om 16.00 uur met de ALV beginnen. Aansluitend zullen we dan het 10 jarig bestaan van onze vereniging vieren. Om deze heugelijke gebeurtenis extra invulling te geven, biedt het bestuur u hierbij een BBQ aan met een drankje. Mocht u uw partner mee willen nemen is dat geen probleem. We hopen dan ook op een grote opkomst! Tijdens de ledenvergadering zullen we terugkijken op de activiteiten van 2017 en een vooruitblik werpen op het komende verenigingsjaar. Verder zullen wij u informeren over de ledenadministratie, de financiële positie van onze Vereniging en de “0-de lijnshulp” die wij verlenen. Op bijgaand overzicht treft u aan een lijst met alle bestuursleden en hun functie. Tijdens de ledenvergadering van 6 maart 2017 is iedereen weer herkozen voor 2 jaar dus voor het aankomende jaar zijn er verder geen bestuursfuncties beschikbaar.                                                                                          Wilt u aanwezig zijn bij de ledenvergadering en de BBQ, dan dient u zich op te geven voor 1 maart 2018 via het email adres h.doornspeek@chello.nl of telefonisch aan te melden op nummer: 06 34 707 263 onder vermelding van uw naam en adresgegevens. (Alleen zij die zich opgegeven hebben, kunnen deelnemen aan de BBQ) Met vriendelijke groet, Mevrouw J. van Doornspeek Secretariaat Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers Overzicht Bestuursleden VVGJ: Voorzitter -Lkol der Jagers Olaf Lagas Plv Voorzitter -Bgen der Grenadiers bd R.J. van Vels Secretariaat -Mevr Jos van Doornspeek   Penningmeester -Aooi der Grenadiers Willem Landman Ledenadministratie -Mevr Jolanda Plinsinga Communicatie         -Maj der Grenadiers Erik Boels Commissie externe werving -Sgt der Grenadiers bd Denis Plinsinga Commissie reünie -Adj bd Bart van Doornspeek Commissie NLVD -Maj der Grenadiers Fred van Kooten Commissie Indie veteranen -Drs. Cees Somers tevens conservator van het museum Commissie Koude Oorlog militairen -Dhr Franz Remy  Coördinator 0-delijnshulpverlenen -Smi bd Ron Schellekens Noteer alvast in uw agenda: 16 maart Algemene Ledenvergadering 4 mei Deelname erecouloir op de Dam 5 mei Deelname defilè Wageningen bij voldoende aanmeldingen 10 mei Herdenking Böttgerwater en Ypenburg Den Haag 30 juni Nederlandse Veteranendag in Den Haag 7 juli Reünie jaardag 22 september Market Garden
Klik op foto voor vergroting