Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers
                                                           NIEUWSBRIEF 2018-1 Schaarsbergen, Januari 2018.       Aan alle leden van VVGJ en hun partners,  Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2018. Het bestuur met de diverse commissie leden wil er weer een mooi jaar van gaan maken met het organiseren van en deelnemen aan de diverse activiteiten. Korte terugblik 2017 In de Algemene Ledenvergadering van 16 maart  2017 is de financiële administratie goedgekeurd door de kascontrole commissie.  Mevrouw Marjo van der Sluijs, penningmeester, had aangegeven te stoppen en als opvolger hebben wij de Aooi Willem Landman bereid gevonden deze taak over te nemen. Inmiddels is gedurende het jaar 2017 alles overgedragen en hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van Marjo van der Sluijs.  Als extra bijdrage in deze nieuwsbrief dan ook een korte introductie van onze nieuwe penningmeester. Verder kunnen we terugzien op een uitstekend verenigingsjaar met de reünie , Nederlandse Veteranendag met maar liefst 150 deelnemers in ons detachement in Den Haag en Market Garden met als onderwerp, het 25 jarig bestaan van de Luchtmobiele Brigade. Nieuwe penningmeester. Mag ik me even voorstellen Ik ben Aooi Willem Landman sinds medio 2017 de nieuwe penningmeester van de VVGJ. Sinds 1994 al lid van de rode baretten familie en mijn functies heb ik voornamelijk bij het 11deInfbat GGJ doorlopen. OPC1 en WRN/FACer bij 11 Bravo Stiercie, SMOPn en CSM bij de A Koningscie para. En nu geplaatst op het LTC bij de IGAM dus dicht tegen onze brigade aan. Per medio 2017 gevraagd en verkozen tot penningmeester van de VVGJ door de ALV en hierbij dank ik jullie voor het gestelde vertrouwen daarin door jullie. Ik hoop dat we een prettige samenwerking hebben en dat ik veel voor jullie kan betekenen de komende tijd. MVG Aooi  Willem Landman Vooruitblik 2018 De incasso voor de contributie van 2018 zal gebeuren in maart/april. Mocht u geen automatische incasso hebben afgegeven dan ontvangt u een brief met het verzoek om zelf zorg te dragen voor de betaling. Uiteraard is het voor ons makkelijker en goedkoper om een automatische machtiging af te geven, ook daarover ontvangt u een bericht. Voor adreswijzigingen en het doorgeven van overlijdensberichten kunt u rechtstreeks mailen naar : Jolanda Plinsinga  het email adres is ledenvvgj@gmail.com Onderstaand hebben wij voor u alvast informatie over een aantal activiteiten, welke wij als Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers dit jaar gaan organiseren, dan wel aan deelnemen. Per activiteit een korte uitleg en tevens hoe en waar u zich op kunt geven. Algemene Ledenvergadering en viering 10 jarig bestaan VVGJ. Op 16 maart 2018 is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Echoos Home te Schaarsbergen. Vanaf 15.30 uur bent u van harte welkom, waarna wij om 16.00 uur met de ALV beginnen. Aansluitend zullen we dan het 10 jarig bestaan van onze vereniging vieren. Om deze heugelijke gebeurtenis extra invulling te geven, biedt het bestuur u hierbij een BBQ aan met een drankje. Mocht u uw partner mee willen nemen is dat geen probleem. We hopen dan ook op een grote opkomst!  Aanmelden kan tot 1 maart 2018 op email adres h.doornspeek@chello.nl of telefonisch 06 34 707 263. 4 Mei erecouloir. U kunt zich opgeven voor deelname aan het erecouloir op de Dam in Amsterdam. Aanmelden gaat via de website van het Veteranen Instituut  www.veteraneninstituut.nl/vrijheidpoweredbyveteranen Aanmelden hiervoor kan tot 10 februari 2018. 5 Mei defilé in Wageningen. Ook in 2018 gaan we weer met een detachement deelnemen aan het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Het defilé is niet te vergelijken met de Nederlandse Veteranendag in Den Haag want het is veel kleiner van opzet, er is een maximaal aantal deelnemers in te schrijven dus vol is vol. Aanmelden kan via h.doornspeek@chello.nl. Herdenking Den Haag 10 mei 2017. Op donderdag  10 mei a.s. herdenken wij bij het Grenadiers en Jagers monument aan het Böttgerwater te Ypenburg/Den Haag, onze kameraden die bij de Slag om de Residentie in de meidagen van 1940, op of in de directe nabijheid van deze locatie zijn gesneuveld. De aanvang van de plechtigheid bij het monument is voorzien om 10.30 uur. Voorafgaand aan de herdenking bent u vanaf 10.00 uur van harte welkom voor een kopje koffie in de Openbare Basisschool ‘De Startbaan’, direct naast het monument (Böttgerwater 21 te Ypenburg/Den Haag). Het einde van de plechtigheid is voorzien om 11.15 uur, gevolgd door een kort informeel samenzijn, wederom in de Openbare Basisschool ‘De Startbaan’.  U dient zich hiervoor aan te melden bij het secretariaat van de VVGJ. h.doornspeek@chello.nl Nederlandse Veteranendag in Den Haag 30 juni 2018. Op zaterdag 30 juni, de Nederlandse Veteranen dag (NLVD) op het Malieveld in Den Haag.  Mocht u mee willen lopen denkt u eraan dat het ongeveer 3 km lang is en dat het wachten ook vaak lang duurt. We lopen in de herkenbare eigen polo’s van onze Vereniging, welke gratis verstrekt worden op de NLVD, aan diegenen die meelopen en lid zijn van onze Vereniging. Bij slecht weer hebben we  regenjacks beschikbaar, die op de dag zelf uitgereikt zullen worden mocht dat nodig zijn. U meldt zich aan voor: * Het als veteraan meelopen in het detachement. (voor 30 april aanmelden) *Partners van veteranen die meekomen kunnen dit jaar ook een tribuneplaats aanvragen zolang de voorraad strekt. (voor 30 april aanmelden) * Plaatsnemen voor veteranen en hun partners die niet meer mee kunnen lopen en op de tribune    willen plaatsnemen. (voor 30 april aanmelden) *Veteranen die niet meer kunnen lopen en in de militaire voortuigen willen plaatsnemen. (voor 30 april aanmelden) *Medaille uitreiking op het Binnenhof willen doen. (voor 30 april aanmelden) *Als veteraan eventueel met partner in de Ridderzaal de plechtigheid willen bijwonen. (voor 1 april aanmelden) Er is slechts een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus vol is vol. DETACHEMENT. Zoals andere jaren via het aanmeldingsformulier: klik hier . Zo weten wij in ieder geval wie er weer meelopen en kunnen wij iedereen voorzien van een polo.  Aanmelden bij het Veteranen Instituut voor een eventueel treinkaartje, maaltijd/consumptiebon en tribuneplaats voor u zelf en of uw partner. Let dus op ook als U geen treinkaartje nodig heeft omdat U bijvoorbeeld in de regio Den Haag woont of met eigen vervoer komt wel aanmelden anders krijgt U geen consumptiekaart. U kunt zich vanaf heden aanmelden via de website van het Veteranen Instituut www.veteraneninstituut.nl  en gaat dan naar Mijn VI, u  maakt een account aan als u dat nog niet heeft, hiervoor heeft u ook uw registratie nummer nodig. U kunt dan aangeven wat u wilt NS vrij vervoer ,maaltijd/consumptiebon of tribuneplaats voor u zelf en of partner, tevens geeft u aan dat u deelneemt   aan het detachement met de VVGJ.  Voor onze oudere veteranen of zij die het niet lukt om zich aan te melden, kunt u ook telefonisch bescheiden aanvragen via het Veteranen Instituut  tussen 9.00 en 17.00 uur op tel.nr. 088 – 334 0050. TRIBUNE en MEERIJDEN OP MILITAIRE VOERTUIGEN. Ook hiervoor moet u zich aanmelden bij het Veteranen Instituut volgens bovenstaande regeling. UITREIKEN VAN MEDAILLES OP HET BINNENHOF. Het is mogelijk om als veteraan behulpzaam te zijn bij het uitreiken van de medailles op het Binnenhof, ook hier zijn een beperkt aantal veteranen voor nodig.  Aanmelden kan via de website van het Veteranen Instituut ;  www.veteraneninstituut.nl/vrijheidpoweredbyveteranen. PLECHTIGHEID IN DE RIDDERZAAL. Het is mogelijk om als veteraan aanwezig te zijn bij de plechtigheid in de Ridderzaal, hiervoor zijn een beperkt aantal veteranen van onze vereniging welkom. U kunt  zich aanmelden bij Mevrouw Jos van Doornspeek via email adres  h.doornspeek@chello.nl  .Voor informatie kunt u  bellen met  telefoonnr. 06 34 707 263. REUNIE op de Oranjekazerne te Schaarsbergen 7 juli 2018. Dit jaar zal de Jaardag van het Garderegiment Grenadiers en Jagers op zaterdag 7 juli plaatsvinden, waarbij wederom alle actief, niet-actief en zij die ooit gediend hebben onder de naam van het Regiment, welkom zijn. Deze dag is inmiddels uitgegroeid, naar een dag met opkomst uit alle missies. De Veteranen Vereniging Grenadiers en Jagers heeft als gevolg van dit succes het idee geopperd, om de verschillende missies uitgevoerd door het Regiment of delen daarvan, tegen het licht te houden en afhankelijk van wanneer deze hebben plaatsgevonden, hier een reünie voor te organiseren. Dit jaar is er tijdens de reünie extra aandacht voor de Battlegroup 7 Afghanistan. Noteer deze datum vast in uw agenda. Onze leden ontvangen te zijner tijd de uitnodiging en kunt u zich aanmelden met de antwoordstrook. Ook zal er een digitaal aanmeldingsformulier op de website www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl komen. Market Garden op de Ginkelse Heide in Ede op 22 september 2018. Op zaterdag 22 september  vindt de herdenking rondom Market Garden Memoriaal plaats, op de Ginkelse Heide  in Ede. Deze dag staat geheel in het teken van Market Garden, met de herdenking, parachutisten en een heel gezellig samenzijn. U kunt de gehele dag genieten van para’s uit diverse landen en uiteraard ook ons eigen parate bataljon zal hier met  para’s aan deelnemen.  Net als vorig jaar zal er in het bos weer een stuk voor ons worden afgezet. Het vervoer zal plaatsvinden vanaf de Oranjekazerne te Schaarsbergen naar de Ginkelse Heide bij Ede. Nadere informatie en details volgen nog, dus hou de website in de gaten. Samenvatting : Aanmelden NLVD: 1.. Detachement via aanmeldingsformulier. klik hier en via het Veteranen Instituut www.veteraneninstituut.nl  via Mijn VI voor 30 april; 2. Tribune en militaire voertuigen via het Veteranen Instituut www.veteraneninstituut.nl via Mijn VI voor 30 april; 3. Medaille uitreiking Binnenhof via www.veteraneninstituut.nl/vrijheidpoweredbyveteranen ; 4. Ridderzaal voor 1 april, info en opgave via het secretariaat Mevrouw Jos van Doornspeek, h.doornspeek@chello.nl of telefonisch  06 34 707 263; 5. Aanmelden Reünie; U ontvangt hier een uitnodiging voor t.z.t.; 6. Aanmelden Market Garden; T.z.t. via de website of bij het secretariaat. Wij hopen u middels deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd over onze activiteiten en hopen u uiteraard te verwelkomen op deze dagen. Ik snap ook dat het heel veel informatie is en aanmelden via allerlei website. Mocht u er niet uitkomen neem vooral met mij contact op per mail of telefoon. Met vriendelijke groet, Mw. J. van Doornspeek Secretariaat Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers PS: Iedere veteraan heeft jaarlijks recht op 2 NS vrij vervoer bewijzen, naar vrije keuze te besteden. Deze kunt u  u zelf aanvragen via het Veteranen Instituut/Mijn VI.
Klik op foto voor vergroting