Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers
Zaterdag 08 juli werd de Oranjekazerne in Schaarsbergen bezet door de talloze veteranen en relaties van de actief dienende militairen van het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Het was weer tijd voor de traditionele jaar – en familiedag van ons `Regiment. Een dag nadat de Lkol der Grenadiers Ron Sensen zijn commando had overgedragen aan Lkol der Jagers Marcel de Beus, was het een weerzien van vele oude bekenden en fungeerde ons museum wederom als huiskamer, waar de oud Regimentscommandanten en speciale gasten werden verwelkomd door de kersverse Regiments-commandant. Trots dat wij in het bezit zijn van zo’n unieke locatie en met zulke medewerkers. Goed te vermelden dat Toby, al jarenlang een trouwe medewerker van het museum, op onze jaardag de respectabele leeftijd van 89 jaar bereikt heeft. Zeer vereerd en onder de indruk was de Regimentscommandant van de aanwezigheid van Grenadier Moerman die in december de leeftijd van 101 hoopt te bereiken. Traditioneel gekleed in zijn inmiddels bekende outfit, was grenadier Moerman weer in ons midden. Namens de gemeente Den Haag was dhr. Thijs van Leeuwen, buitengewoon lid van de Vereniging der Officieren Grenadiers en Jagers, in ons midden. Goed te zien dat dit jaar veel reünisten en familieleden van het bataljon aanwezig waren op deze fraaie zomerdag. Bijzondere deelname dit jaar van twee detachementen, nl. ons eigen VVGJ detachement, herkenbaar aan de inmiddels nationaal bekende bordeaux rode polo en het detachement van 11 Painfbat GG met hun unieke groene polo. Na een spoedcursus exercitie anno 2017 verzorgd door cursusleider Denis Plinsinga konden ook zij hun plaats innemen op de appelplaats. Dit jaar was er speciale aandacht voor de deelname van de A-Koningscompagnie en de C-Tijgercompagnie voor hun deelname in Afghanistan. Beide compagnieën hebben deelgenomen als RC-South reserve in Zuid-Afghanistan, inmiddels ruim tien jaar geleden.   Tijdens de herdenking refereerde de Regimentscommandant onder meer àan het ontstaan van ons Regiment, 188 jaar geleden opgericht door Koning Willem 1 en bekrachtigd middels Koninklijk Besluit nr. 104 van 7 juli 1829. Vereerd was hij met de aanwezigheid van de familie van Boxtel, die trouwe bezoekers en eregasten zijn van de herdenking. Bart sneuvelde in 2006 in Afghanistan toen de helikopter, waarin hij zich bevond, neerstortte. In de toespraak van de dominee werd een statement van Winston Churchill gebruikt: “A little thing that makes a big difference” Toepasbaar op de drie kernwaarden Krijger, Kameraad en Gentleman. Mooie woorden door de dominee die volledig terecht de broodnodige steun van ons thuisfront nog eens benadrukte. Immers zonder hen en hun steun is een militair slechts beperkt inzetbaar. Na de toespraken, het signaal Taptoe gevolgd door één minuut stilte en het Wilhelmus, werden zij herdacht die de hoogste prijs betaald hebben en opgetekend staan op ons monument. Vervolgens werden drie kransen gelegd door: De Regimentscommandant, Lkol der Jagers de Beus, met Grenadier Moerman, Lkol der Jagers Lagas als voorzitter en namens  de VVGJ geflankeerd door twee jonge veteranen die zojuist teruggekeerd zijn van hun missies naar respectievelijk Mali en Irak en namens de RC-South compagnieën door Maj der Jagers Ralph van Kemenade en Kpl Michael Pijl, respectievelijk pelotonscommandant en buddy van de in Afghanistan gesneuvelde Cor Strik. Zaterdag stond niet alleen in het teken van herdenken, maar was vooral bedoeld om oude verhalen op te halen met bekenden en vrienden van toen en nu. Rondom de oosterkantine heerste dan ook een gezellige sfeer, waarbij de inwendige mens voorzien werd van diverse lekkernijen.   Uiteindelijk kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagde dag, waarbij de weergoden ons bijzonder positief gestemd waren. Het thema voor volgend jaar zal zijn Battle Group 7, Task Force Uruzgan, Afghanistan. Volgend jaar alweer 10 jaar geleden. De deelnemers aan deze missie zullen dan in het middelpunt staan. Ten slotte dank voor hen die zich ingezet hebben om deze dag te organiseren, mn de grote kartrekkers de Sie 1 van het bataljon en Bart van Doornspeek namens de VVGJ, om dit alles mogelijk te maken en eenieder tot volgend jaar. Klik hier voor de toespraak van de Regimentscommandat, Luitenant-kolonel der Jagers de Beus. De reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het
Klik op foto voor vergroting
Klik op de thumbnail om te vergroten